Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts

  • Pakalpojuma kods:
    LAD.25
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Zvejas darbību neparedzamības dēļ uzglabāšanas mehānismu ievieš ar mērķi veicināt lielāku stabilitāti un palielināt ienākumus no produktiem, jo īpaši radot pievienoto vērtību. Ražotāju organizācija veic īslaicīgu zvejas produktu izņemšanu no tirgus, pārvietošanu to tālākai apstrādei un uzglabāšanu pirms atkārtota piedāvājuma tirgū