Galīga zvejas darbību pārtraukšana

  • Pakalpojuma kods:
    LAD.43
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pasākuma mērķis ir sabalansēt Latvijas zvejas flotes mencas zvejojošo tīklu zvejas kuģu kapacitāti ar šim zvejas kuģu segmentam pieejamiem zivju resursiem, minētos zvejas kuģus sadalot (tostarp sagriežot metāllūžņos), kā arī izmaksāt kompensācijas zvejniekiem, kas ir strādājuši uz šiem zvejas kuģiem.