Piena produktu privāta uzglabāšana

  • Pakalpojuma kods:
    LAD.48
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Piena produktu privātas uzglabāšanas mehānisma mērķis ir atbalstīt ražotājus, finansējot šo produktu uzglabāšanu noteiktā periodā.