Kompensācijas dzīvnieku infekcijas slimību gadījumos

  • Pakalpojuma kods:
    LAD.49
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Lauku atbalsta dienests informē, ka saskaņā ar 2005.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā"(Noteikumi Nr.177), dzīvnieku īpašnieks var saņemt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību un epizootiju uzliesmojuma laikā.