Lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju transplantācijas sertifikāts

  • Pakalpojuma kods:
    LDC 008
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Jāiesniedz iesniegums sertifikāta saņemšanai darbībai konkrētā darbības jomā, klāt pievienojot izglītību, apmācību un praktiskās darbības apmācību dokumentu vai izziņu kopijas. Klāt jāpievieno informācija par maksājumu Izvērtēt personu iesniegumu sertifikāta saņemšanai, saskaņā ar noteiktiem Ministru kabineta noteikumiem