Elektroniskie ziņojumi par Individuāli apzīmējamiem lauksaimniecības dzīvniekiem

  • Pakalpojuma kods:
    LDC 011
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Attīstīt l/s dzīvnieku reģistra sistēmu, lai informācijas paziņojumus par notikumiem ar dzīvniekiem varētu iesniegt, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, kas aizvietotu papīra veidlapas un paātrinātu informācijas paziņošanas iespējas.