Cilvēkam uzbrukt apmācītu suņu reģistrēšana

  • Pakalpojuma kods:
    LDC 012
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Suņa īpašnieks valsts nodevu samaksā pirms suņa reģistrācijas, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu), iemaksājot naudu kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumu. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.