Jaunas novietnes reģistrācija

  • Pakalpojuma kods:
    LDC.23
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Reģistrēt jaunu novietni. Piešķirt unikālu numuru.