Dzīvnieku novietnes datu izmaiņu reģistrēšana Novietņu reģistrā

  • Pakalpojuma kods:
    LDC.24
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Veikt izmaiņas novietnes datos, ja ir iesniegti dati elektroniska dokumenta vai papīra formā. Datu centrs triju dienu laikā un pēc maksājuma saņemšanas LDC kontā , reģistrē informāciju elektroniskajā datubāzē. Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.