Izziņa par ganāmpulku no Ganāmpulku reģistra

  • Pakalpojuma kods:
    LDC.25
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Izziņas sagatavošana pēc pieprasījuma