Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas reģistrācija

  • Pakalpojuma kods:
    LDC.29
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Veikt izmaiņas dzīvnieka turēšanas tiesību nodošanu citai personai