Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrācija

  • Pakalpojuma kods:
    LDC.30
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Dzīvniekam jābūt reģistrētam „Mājas (istabas) dzīvnieku uzskaites vienotajā informācijas sistēmā”. Pakalpojums ir pieejams dzīvnieka turēšanas adreses maiņai LR. informāciju var aktualizēt pats mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks autorizējoties portālā : www.Latvija.lv