Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki

  • Pakalpojuma kods:
    LDC.34
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Personas īpašumā reģistrēto vai turējumā esošo mājas (istabas) dzīvnieku saraksts