Veterinārais (veselības) sertifikāts vai preeksporta sertifikāts dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, izvešanai no valsts

 • Pakalpojuma kods:
  PVD 001
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Pārtikas un veterinārais dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Nodrošināt importētājvalsts prasībām atbilstošu dzīvnieku un produktu eksportu.
 • Apraksts par pakalpojumu:
  Nav