Dzīvnieku pārvadātāja atļauja

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 003
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Nodrošināt vienotu dzīvnieku pārvadātāju reģistrāciju un uzskaiti, kā arī uzraudzīt to atbilstību normatīvo aktu prasībām