Dzīvnieku pārvadāšanai paredzētu transportlīdzekļu atbilstības sertifikāts

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 004
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Nodrošināt nodrošināt vienotu dzīvnieku pārvadāšanai virs 8 stundām paredzēto transportlīdzekļu atbilstību dzīvnieku pārvadāšanai valsts ieksienē un transportēšanai pāri valsts robežām, kā arī uzraudzīt to atbilstību normatīvo aktu prasībām