Veterinārais (veselības) sertifikāts vai preeksporta sertifikāts dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, dzīvu dzīvnieku un nepārtikas produktu izvešanai no valsts

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 006
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Nodrošināt dzīvnieku izcelsmes pārtikas, nepārtikas produktu un dzīvu dzīvnieku eksportu.