Jaunās pārtikas sākotnējā novērtējuma ziņojums

 • Pakalpojuma kods:
  PVD 011
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Pārtikas un veterinārais dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Aizsargāt sabiedrības veselību, jaunus pārtikas produktus un jaunu pārtikas produktu sastāvdaļas pirms to laišanas tirgū pakļaujot vienotai drošuma novērtēšanas procedūrai.
 • Apraksts par pakalpojumu:
  Nav