Zāļu robežkontrole

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 012
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Ievērojot Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības Pārtikas un veterināras dienests nodrošina drošas, sabiedrības un vides veselībai nekaitīgu zāļu cilvēku un dzīvnieku patēriņam paredzētu zāļu ievešanu Latvijā un citās ES dalībvalstīs.