Apiņu kvalitātes robežkontrole

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 014
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Nepieļaut nekvalitatīvu apiņu produktu ievešanu Latvijas Republikā un ES