Diētiskās pārtikas reģistrācija

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 029
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Nodrošināt īpašām prasībām atbilstošas diētiskās pārtikas nonākšanu tirgū.