Atļauja veterinārmedicīniskās prakses iestādēm iegādāties narkotiskās/ psihotropās zāles

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 030
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Veterināro pakalpojumu sniedzēju uzraudzība un kontrole.