Produktu sertifikācija nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 043
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Uzraudzīt, lai attiecīgi marķēti pārtikas produkti atbilst nacionālās kvalitātes shēmas prasībām un marķējumi "zaļā karotīte" un " bordo karotīte" netiktu izmantoti nelikumīgi nesertificētiem produktiem.