PVD informēšana par pasākumu ar dzīvnieku piedalīšanos

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 045
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Uzraudzīt dzīvnieku veselības un labturības prasību ievērošanu pasākumu laikā.