Atļauja par izmēģinājuma projektu atbildīgajai personai

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 046
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Izmēģinājuma dzīvnieku apruūpi jānodrošina, kā arī izmēģinājuma projektus jāīsteno personām ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju.