Dzīvnieku patversmes vai viesnīcas reģistrācija

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 048
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Reģistrēt dzīvnieku patversmes un viesnīcas, nodrošinot tajās valsts uzraudzību dzīvnieku labturības jomā.