Veterinārās uzraudzības objekta reģistrācija vai atzīšana

  • Pakalpojuma kods:
    PVD.1
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Nodrošināt vienotu veterinārās uzraudzības objektu uzskaiti, reģistrāciju un atzīšanu, kā arī uzraudzīt tā atbilstību normatīvo aktu prasībām.