Fitosanitārā robežkontrole

  • Pakalpojuma kods:
    PVD.5
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Veicot augu veselības kontroli uz valsts robežas, novērst kaitīgo organismu ievešanu valstī, tādejādi palielinot ražu un lauksaimniecības produktivitāti, kā arī aizsargāt apkārtējo vidi.