Reģistrācija Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 001
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā jāreģistrējas fiziskām un juridiskām personām, kas audzē, pārstrādā, uzglabā, tirgo un ieved fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus. Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, grozījumu izdarīšanu vai svītrošanu no reģistra, piešķir individuālu reģistrācijas numuru un izsniedz reģistrācijas apliecību