Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrs

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 002
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pārbaudīt iesniegto informāciju, izvērtēt personas iespējas veikt koksnes termisko apstrādi un marķēšanu un pieņemt lēmumu par personas iekļaušanu vai neiekļaušanu reģistrā, piešķirt individuālu reģistrācijas (marķēšanas) numuru.