Ziņu iesniegšana par Sosnovska latvāņa izplatību

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 006
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Latvijā aizliegts audzēt un ievest invazīvo augu sugu sarakstā iekļauto augu sugu – Sosnovska latvāni. Ikvienam jāinformē Valsts augu aizsardzības dienests par Sosnovska latvāņa izplatību, ja viņa rīcībā ir šādas ziņas. Ar Sosnovska latvāni invadētās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāiesniedz konkrēta normatīvajos aktos noteikta informācija par invadēto teritoriju un plānotajiem Sosnovska latvāņa ierobežošanas pasākumiem. Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par pieteikuma reģistrēšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē un sniedz datus attiecīgajai pašvaldībai Sosnovska latvāņa ierobežošanas pasākumu organizētai plānošanai