Augu, augu produktu, augsnes un augu kaitēkļu paraugu analīze laboratorijā

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 007
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā iespējams noteikt: • augos vai to daļās: - sēņu, baktēriju, vīrusu, viroīdu izraisītās slimības - kaitēkļus (kukaiņus un ērces) - nematodes • kartupeļos: - gaišo un tumšo gredzenpuvi, ko izraisa baktērijas - karantīnas un nekarantīnas vīrusus un viroīdus (PSTVd) atbilstoši sertifikācijas prasībām • priedes stādāmajā materiālā – sēņu izraisītās slimības atbilstoši sertifikācijas prasībām • augsnē un augšanas/audzēšanas substrātā: - kartupeļu zeltaino un bālo cistu nematodes - kartupeļu vēzi • kūdrā – kaitīgos organismus atbilstoši importētājvalstu prasībām • graudos un sēklās – nezāļu sēklas atbilstoši importētājvalstu prasībām