Lēmums par izplatīšanas termiņa pagarināšanu augu aizsardzības līdzeklim, kam beidzies derīguma termiņš

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 008
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Lai varētu izplatīt augu aizsardzības līdzekļus, kuriem beidzies derīguma termiņš, nepieciešams Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums par tālāku rīcību ar augu aizsardzības līdzekli, kuram beidzies derīguma termiņš. Lai saņemtu šo lēmumu, nepieciešama attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa parauga noņemšana, piedaloties dienesta inspektoram, un akreditētas laboratorijas testēšanas pārskats.