Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 011
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā jāreģistrējas personām, kas nodarbojas ar sēklaudzēšanu un vēlas sertificēt sēklas; nodarbojas ar sēklu sagatavošanu vai saiņošanu; tirgo Latvijā sēklas sēklaudzēšanai; ieved sēklas kopējā Eiropas Savienības tirgū. Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par personas reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, grozījumu izdarīšanu vai svītrošanu no reģistra.