Sēklaudzēšanas lauka apskate

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 012
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pēc sēklaudzētāja iesnieguma saņemšanas pārbaudīt šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai — veikt lauka apskati saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem