Sēklaudzēšanas lauka apskate

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 012
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Lai novērtētu sēklaudzēšanas lauka vispārējo stāvokli un tā atbilstību normatīvajos aktos minētajām prasībām, kā arī noteiktu sugas un šķirnes tīrību, Valsts augu aizsardzības dienests veic sēklaudzēšanas lauka apskati, kā arī sagatavo un izsniedz lauka apskates protokolu