Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 027
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu un izsniedz atļauju reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 1.pielikumā minētajām kvalitātes prasībām, ja mēslošanas līdzeklis nav bīstams cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi