Atļauja testēšanai un reģistrācijai ievestā mēslošanas līdzekļa attiecīgās partijas tirdzniecībai

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 028
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Atļauju testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai, ja ievestais mēslošanas līdzeklis vai substrāts saskaņā ar testēšanas rezultātiem neatbilst Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 1. pielikumā minētajām kvalitātes prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz, ja bīstamo piemaisījumu daudzums nepārsniedz nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju