Atļauja nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 030
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz atļauju nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem, ja mēslošanas līdzeklis nav reģistrēts un nav bīstams cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi