Atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai, ja tā kvalitāte neatbilst reģistrā deklarētajiem rādītājiem

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 031
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Atļauju reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajiem rādītājiem, Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz ar nosacījumu, ka netiek pārsniegta nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamā koncentrācija