Mēslošanas līdzekļa paziņošana

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 037
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Lai Latvijā tirgotu paziņotu mēslošanas līdzekli vai substrātu, ievedējs vai ražotājs iesniedz Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumu Nr. 506 34. punktā norādītos dokumentus. Valsts augu aizsardzības dienests piecu darbdienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas informāciju par paziņoto mēslošanas līdzekli vai substrātu iekļauj paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā.