Informācijas iesniegšana par ražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 039
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Apkopot ražotāju un ievedēju sniegto informāciju par saražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem