Ziņu iesniegšana par tirdzniecībai ražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 039
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Mēslošanas līdzekļu un substrātu ražotājs, iepakotājs un ievedējs, kā arī mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotājs iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam ziņas par iepriekšējā gadā tirdzniecībai ražotajiem vai ievestajiem mēslošanas līdzekļiem (ar EK marķējumu vai bez tā) un substrātiem, vai sagatavotajiem mēslošanas līdzekļu maisījumiem. Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un apkopo iesniegto informāciju.