Atļauja reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietojuma jomas paplašinājumam

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 040
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Latvijā atļauts lietot tikai Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus. Reģistrējot augu aizsardzības līdzekli, tam tiek noteikti lietošanas nosacījumi, t. i., norādīti kultūraugi, kaitīgie organismi, lietošanas deva un lietošanas laiks, apstrāžu skaits sezonā un nogaidīšanas laiks līdz ražas novākšanai. Lietošanas nosacījumi tiek norādīti augu aizsardzības līdzekļa marķējuma tekstā, kuru apstiprina, reģistrējot augu aizsardzības līdzekli. Augu aizsardzības līdzekļa lietotājs drīkst lietot augu aizsardzības līdzekli tikai tam mērķim un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas minēti marķējumā. Lai lietotu augu aizsardzības līdzekli kultūraugiem un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas nav minēti augu aizsardzības līdzekļa marķējumā, ir jāsaņem atļauja augu aizsardzības līdzekļa lietojuma jomas paplašinājumam. Valsts augu aizsardzības dienests izskata pieteikumu, veic novērtējumu, pieņem lēmumu un izsniedz atļauju reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietojuma jomas paplašinājumam