Atļauja nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 041
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Augu aizsardzības līdzekli iekļauj Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā tikai tad, ja tas ir drošs cilvēku un dzīvnieku veselībai, videi un ir pietiekami efektīvs augiem vai augu produktiem kaitīgo organismu ierobežošanā. Pētījumi un eksperimenti jeb efektivitātes izmēģinājumi tiek veikti kultūraugos, lai pirms augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas noskaidrotu tā efektivitāti kaitīgo organismu ierobežošanā. Šie izmēģinājumi jāveic apstākļos, kas atbilst praksē satopamiem klimatiskajiem un agronomiskajiem kultūraugu audzēšanas apstākļiem. Lai varētu veikt izmēģinājumus ar nereģistrētiem augu aizsardzības līdzekļiem, ir jāsaņem atļauja. Valsts augu aizsardzības dienests izskata pieteikumu, veic novērtējumu, pieņem lēmumu un izsniedz atļauju nereģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos