Atļauja reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos nereģistrētam lietojumam

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 042
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrētam augu aizsardzības līdzeklim var tikt paplašināts lietojums – papildināts apstrādājamo kultūraugu un ierobežojamo kaitīgo organismu saraksts, devas vai apstrāžu skaits. Lai varētu veikt reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietojuma papildinājumu, jāiesniedz dati, kas pierāda, ka augu aizsardzības līdzeklis ir drošs cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi, kā arī ir pietiekami efektīvs augiem vai augu produktiem kaitīgo organismu ierobežošanā. Pētījumi un eksperimenti jeb efektivitātes izmēģinājumi tiek veikti kultūraugos, lai pirms reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietojuma papildināšanas noskaidrotu tā efektivitāti kaitīgo organismu ierobežošanā. Šie izmēģinājumi jāveic apstākļos, kas atbilst praksē satopamiem klimatiskajiem un agronomiskajiem kultūraugu audzēšanas apstākļiem. Lai varētu veikt izmēģinājumus ar reģistrētiem augu aizsardzības līdzekļiem nereģistrētam lietojumam, ir jāsaņem atļauja. Valsts augu aizsardzības dienests izskata pieteikumu, veic novērtējumu, pieņem lēmumu un izsniedz atļauju reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanai pētījumos un eksperimentos nereģistrētam lietojumam