Reģistrācija Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 043
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā jāreģistrējas personai, kas audzē un izplata savā dārzeņu šķirņu kolekcijā esošās sēklas. Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par personas reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā, grozījumu izdarīšanu vai reģistrācijas anulēšanu