Atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 044
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Augu aizsardzības līdzekli drīkst izplatīt un lietot, ja tas ir iekļauts Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā vai ir izsniegta atļauja tā paralēlajai tirdzniecībai. Atļauju augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai izsniedz, ja tas ir apstiprināts kādā Eiropas Savienības dalībvalstī (izcelsmes dalībvalstī) un pēc sastāva ir identisks Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautam augu aizsardzības līdzeklim (atsauces līdzeklim). Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu un izsniedz atļauju augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai