Sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 045
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Latvijā atļauts izmantot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. Iekārtu pārbaudi veic persona, kas saņēmusi sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai. Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda personas atbilstību normatīvajiem aktiem, pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu un izsniedz sertifikātu