Lēmums par citā Eiropas Savienības dalībvalstī veiktas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaudes atzīšanu

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 046
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Latvijā atļauts izmantot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. Citā Eiropas Savienības dalībvalstī veiktu iekārtas pārbaudi Latvijā atzīst, ja iekārta atbilst normatīvo aktu prasībām un ir ievēroti normatīvajos aktos noteiktie pārbaužu starplaiki. Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda personas iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par citā Eiropas Savienības dalībvalstī veiktas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaudes atzīšanu