Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi apliecinošu uzlīmju izsniegšana

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 047
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Latvijā atļauts izmantot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. Pārbaudes veicējs iekārtas atbilstību apliecina ar uzlīmi – iekārtas sertifikātu. Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz pārbaudes veicējam iekārtu pārbaužu veikšanai nepieciešamās uzlīmes