Atļauja augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, lietošanas operatoru, pārdevēju un konsultantu apmācības veikšanai

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 048
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pārdot, uzglabāt, iegādāties un lietot augu aizsardzības līdzekļus, kā arī konsultēt par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu drīkst tikai personas, kurām ir izsniegta atbilstoša apliecība – profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja vai augu aizsardzības konsultanta apliecība. Lai saņemtu apliecību, jāapgūst atbilstoša mācību programma un jānokārto pārbaudījums. Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību veic persona, kas saņēmusi Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju šādas apmācības veikšanai